RUTE ZA SJEVERNI JADRAN - RUTA ZA 1 TJEDAN

RUTE ZA SJEVERNI JADRAN - RUTA ZA 1 TJEDAN

1 DAN ROVINJ - VERUDA BAY (18 NM) Rovinj: With its fortified...

PREPORUČENE RUTE ZA SJEVERNI JADRAN - RUTA ZA 2 TJEDNA JEDRENJA

PREPORUČENE RUTE ZA SJEVERNI JADRAN - RUTA ZA 2 TJEDNA JEDRENJA

1 DAN ROVINJ - POMER - (27 NM) Rovinj: With its fortified...

RUTE ZA SREDNJI JADRAN - RUTA ZA 1 TJEDAN JEDRENJA

RUTE ZA SREDNJI JADRAN - RUTA ZA 1 TJEDAN JEDRENJA

1 DAN TROGIR - KRKNJASI ISLETS - SESULA COVE - SASKINJA...

RUTE ZA SREDNJI JADRAN - RUTA ZA 2 TJEDNA KRSTARENJA

RUTE ZA SREDNJI JADRAN - RUTA ZA 2 TJEDNA KRSTARENJA

1 DAN TROGIR - KRKNJASI ISLETS - SESULA COVE - ROGACIC COVE...

RUTE ZA JUŽNI JADRAN - PRIJEDLOG RUTE ZA 1 TJEDAN

RUTE ZA JUŽNI JADRAN - PRIJEDLOG RUTE ZA 1 TJEDAN

1 DAN DUBROVNIK - PODSKOLJ / (SAOLUNARA , BLACA) - OKUKLJE...