ACI MARINA TROGIR

ACI MARINA TROGIR

Zemljopisni položaj
Južni Jadran - Trogirski kanal

ACI marina Trogir nalazi se na sjevernoj obali otoka Čiovo, između Trogirskog mosta i rta Čubrijan, a nasuprot gradske jezgre. Most koji povezuje staru gradsku jezgru s otokom Čiovo se ne otvara, a ispod njega mogu proći brodovi do 2,60 m visine. Marina je otvorena tijekom cijele godine.

Vezovi
Marina raspolaže sa 174 veza u moru te s 35 mjesta za smještaj plovila na kopnu. Svi vezovi su opremljeni priključcima za struju i vodu.

Više na: www.aci-club.hr

 


  Marine - Sve