MARINA KORNATI BIOGRAD

MARINA KORNATI BIOGRAD

Današnja marina Kornati ukupne morske površine (akvatorija) 91.912 m2 i kopnene površine od 39.688 m2 zasigurno je jedna od najvećih nautičkih luka Zadarske županije i jedini istinski pokretač razvoja nautičkog turizma Biogradske rivijere koja je zahvaljujući nautičkim potencijalima samog grada te viziji i hrabrosti ILIRIJE d.d. omogućila Biogradu ne samo da postane nautički grad već i centar razvoja nautičkog turizma.

Komplementiranjem svoje usluge i povećanjem kapaciteta na sadašnjih 854 vezova od čega 70 na kopnu i 15 gatova sa priključcima za struju i vodu za prijam plovila maksimalne veličine do 23 metra marina Kornati našla se među Top 3 hrvatske marine.

 


  Marine - Sve